Nilifanya Mapenzi Kabla ya Ndoa na Wazazi wangu wa Kihindi Walinikana

Katika baadhi ya familia, ngono kabla ya ndoa inaonekana kuwa ni aibu. Kama ilivyokuwa kwa Asneet Lalli ambaye alikataliwa kwa ukaribu wake wa kabla ya ndoa.

Nilifanya Mapenzi Kabla ya Ndoa na Wazazi wangu wa Kihindi Walinikana

"Mama yangu tayari ameshapaki koti langu"

Miongoni mwa mila za kitamaduni ambazo familia za Asia Kusini huzingatia, ngono kabla ya ndoa bado ni mwiko katika baadhi ya kaya. 

Imani hii iliyokita mizizi mara nyingi huwaongoza watu binafsi kukabiliana na hisia zao wenyewe na kufurahisha familia zao, hasa ikiwa walilelewa na wazee wakali. 

Ingawa uhusiano na urafiki kabla ya ndoa unakubalika sana, kuna maeneo ambayo hii ni marufuku. 

Kufanya ngono, haswa, bado ni somo nyeti sana.

Likiwa na mizizi katika historia na tamaa ya kuhifadhi heshima ya familia, matarajio ya wazazi kutoshiriki ngono hadi ndoa bado yanathibitishwa na baadhi ya watu. 

Shinikizo la kudumisha sifa ya familia linaweza kuwa kubwa sana.

Na, watu wanaothubutu kupinga kanuni hii wanaweza kukumbana na madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na kukataliwa.

Kwa wazo hili, tulizungumza na Asneet Lalli*, mwanamke Mwingereza kutoka London, Uingereza. 

Anashiriki ugumu wa uhusiano wake wa siri na kuanguka kwa uharibifu kutoka kwa ufunuo wake. 

Mila na Migogoro

Nilifanya Mapenzi Kabla ya Ndoa na Wazazi wangu wa Kihindi Walinikana

Wakikulia katikati mwa jumuiya ya London yenye shughuli nyingi ya Asia Kusini, watoto wanalelewa kujifunza mila na maadili ya jamii. 

Asneet anaeleza jinsi malezi yake yalivyokuwa maarifa tele katika utamaduni wake.

Hata hivyo, pia anaeleza jinsi alivyolelewa kwa namna fulani, lakini alianza kuhoji mambo alipokuwa anazeeka: 

“Tangu mapema, nilizungukwa na wazazi wangu wa asili ya Kihindi.

"Tulitumia aina hizo za mifagio ya nyasi wanayotumia kwenye pind na kila mara tulikuwa na proteh kwa kifungua kinywa (jambo ambalo sikujali).

“Pia nilijifunza maadili ya heshima, heshima, na ndoa katika utamaduni wetu.

"Tulilelewa kuamini uhusiano wa mwanamume na mwanamke, ndoa iliyopangwa, kununua nyumba, kuwa na watoto, na kisha kurudia mzunguko. 

“Wakati huo sikuijali sana. Lakini siku zote niliona jinsi mama yangu alivyokuwa akipiga porojo kuhusu binamu ambao walipata msichana peke yao (ndoa ya mapenzi).

“Ona jinsi ambavyo hawakusengenya kuhusu wasichana kutafuta mvulana peke yao kwa sababu hata nilipokuwa mkubwa, hilo lilikuwa kosa.

"Ulikuwa ulimwengu ambapo ndoa za upendo zilionekana kama hadithi za hadithi, na wazo la uhusiano wa kabla ya ndoa lilibaki kuwa unyanyapaa.

“Katika familia yetu iliyoshikamana, mazungumzo kuhusu ngono na mahusiano hayakuwapo, kana kwamba mambo hayo hayakuwepo.

"Wazazi wangu waliazimia kuhifadhi mila na utaratibu nyumbani."

“Walinifinyanga na kuwa binti mwaminifu ambaye siku moja angefuata njia waliyonipangia.

"Udadisi wowote niliokuwa nao uliepukwa na walikuwa na njia tofauti za kuhakikisha kuwa mazungumzo kama hayo hayakuwa na kikomo kabisa.

"Kila mara wangebadilisha chaneli ikiwa wanandoa walikuwa karibu kubusiana kwenye TV, au kwenye harusi, wangeniondoa kwenye meza ikiwa wajomba walikuwa wakifanya mizaha chafu. 

“Utajo wowote wa mahusiano au mapenzi katika vitabu, habari, au mazungumzo ulikabiliwa haraka na mabadiliko ya mada au ukumbusho wa upole ili kuzingatia mambo yanayofaa zaidi.

“Imani zao zilichuja maudhui yoyote yaliyopotoka kutoka kwa mapokeo.

"Iliniacha na uelewa mdogo wa upendo au uhusiano wa kimsingi wa kibinadamu. 

“Ingawa, walizungumza mara kwa mara kuhusu umuhimu wa kupanga ndoa. 

“Baba alikuwa akisimulia hadithi za wenzi wa ndoa waliokuwa wakichanua kwa sababu walikuwa wamepanga. Lakini kila nilipowaona ana kwa ana, walionekana kutokuwa na furaha.

“Nilipokomaa na kuwa msichana, nilikubali jukumu langu kama binti na kutimiza wajibu wangu.

"Lakini, miaka ilipopita, ulimwengu wa nje ulikuja kwangu haraka na kufungua macho yangu kwa 'maisha halisi'." 

Malezi ya Asneet yaliongozwa waziwazi na mwongozo na maadili ya familia yake.

Ingawa aliheshimu maagizo yao na jinsi alivyolelewa, ni dhahiri kwamba alihisi kuwekewa vikwazo na alitaka kujua kuhusu maisha ya nje ya nyumbani. 

Upendo wa Siri

Nilifanya Mapenzi Kabla ya Ndoa na Wazazi wangu wa Kihindi Walinikana

Mojawapo ya "mila" nyingine ndani ya tamaduni za Asia Kusini ni kuhakikisha watoto wana elimu nzuri na kazi inayostawi.

Tena, hadithi hii inabadilika. Chuo kikuu hakishikiliwi kwa viwango vya juu zaidi kama ilivyokuwa hapo awali.

Lakini, Asneet alielekezwa kwenda huko, kwa kuwa imani ilikuwa chuo kikuu ingesababisha kazi bora na kwa hivyo, mshahara bora.

Huu ulikuwa wakati wa kusisimua kwa Asneet kwani idadi ya wanawake wa Asia Kusini walioruhusiwa kwenda chuo kikuu haikuwa kubwa kama ilivyo katika ulimwengu wa kisasa.

Kando na elimu, anaelezea jinsi kipindi hiki kingebadilisha maisha yake milele:

"Mimi na Rohan tulikutana wakati wa miaka yetu ya umoja. 

“Alikuwa mtu mwenye urafiki na mwenye bidii, na mara moja nilivutiwa na utu wake.

“Urafiki wetu ulizidi kuwa wa kina, na tukajikuta tukianza kupendana.

“Nilisitasita kwa sababu hisia hizi zilikuwa mpya na nilijua maoni ya wazazi wangu kuhusu mahusiano kabla ya ndoa.

"Kilichofanya iwe changamoto zaidi ni kwamba Rohan ni wa tabaka tofauti. Kwa hivyo, nilijua hii ilikuwa hapana-hapana. 

“Sikujua la kufanya lakini ilibidi nifuate moyo wangu.

“Kuoa ndani ya tabaka la mtu ilikuwa sheria isiyoandikwa, na wazazi wangu hawakuwa tofauti katika kushikilia imani hii mioyoni mwao.

“Uhusiano wetu ulipoendelea, mimi na Rohan tulifahamu hatari ambazo tulikuwa tukichukua.

“Tuliamua kuficha uhusiano wetu na wazazi wangu.

"Tulijua hasira na tamaa ambayo ingeleta juu yao ikiwa wangejua.

"Nilikutana naye kwa siri na nilitumia kisingizio cha zamani - 'Nitaenda kusoma kwenye maktaba'.

"Tulicheka, tukachunguza, na tukashiriki ndoto zetu pamoja.

"Nilijua huu ulikuwa upendo, sijui jinsi gani, lakini nilihisi."

“Ilipokuja suala la sisi kufanya mapenzi kwa mara ya kwanza, kwa kweli nilimkataa. Nikamwambia ni mbali sana. Nikamwambia nataka kusubiri. 

"Tungefanya mambo mengine ingawa nilikuwa nasitasita. Hii ilikuwa mara yangu ya kwanza kwa kila kitu, kwa hiyo niliogopa.

"Rohan alikuwa mwelewa na mpole. Hakuwahi kunishinikiza na ilifanya hamu yangu kuongezeka zaidi.

“Tuliishia kufanya ngono kwa mara ya kwanza, na baada ya hapo, hatukuweza kuacha. 

"Lakini sikuweza kutikisa uzito wa mila ambayo ilikuwa juu yetu. 

“Rohan aliamini kwamba, baada ya muda, tungetafuta njia ya kuziba pengo kati yetu na familia yetu.

“Kujiamini kwake katika upendo wetu kulinitia nguvu.

"Tuliamua kuendelea kuonana kwa siri na kubaini hilo mara tu tulipotoka chuo kikuu."

Simulizi la Asneet linasisitiza jinsi baadhi ya Waasia Kusini wanavyoweza kutofautiana kati ya maoni ya wazazi wao na hisia zao wenyewe.

Ijapokuwa Asneet na Rohan wote walijua vyema hali ya kurudi nyuma ambayo wangeweza kukabiliana nayo, haikuwazuia kupendana.

Walakini, wangeweza kudumisha uhusiano wao kwa muda gani?

Chaguo Lililokatazwa

Nilifanya Mapenzi Kabla ya Ndoa na Wazazi wangu wa Kihindi Walinikana

Kama watu wengi wa Asia Kusini, uhusiano wa siri sio jambo geni. 

Ijapokuwa wanandoa wengine wanaishi mapenzi yao kwa siri na hatimaye wanaweza kuoana, wengine husubiri kwa muda mrefu sana kushiriki habari zao na hivyo basi kuachana.

Asneet na Rohan hawakuwa hapa wala pale. Kwa hiyo, kama ilivyotajwa hapo awali, wangengoja hadi wajisikie kuwa jasiri vya kutosha ili kuzitembelea familia zao. 

Walakini, uvumilivu wao ungekuja kwa bei: 

"Siri zina njia ya kufichuliwa na yetu haikuwa hivyo.

“Mimi na Rohan tulikuwa tukitumana barua tulipoachana kwa ajili ya likizo ya kiangazi. 

“Kwa kuwa sikuzote nilikuwa nyumbani na mama yangu, ningekuwa wa kwanza kushika wadhifa huo ili nijue wazazi wangu hawataniona. 

“Jioni moja, nilikuwa jikoni na mama yangu na baba yangu waliingia na barua moja ya Rohan mkononi mwake.

“Alikuwa ameipata chumbani kwangu. Niliacha droo yangu wazi na bahasha ilikuwa pale na mioyo ya upendo karibu na jina langu.

"Alisoma barua na bila shaka, Rohan alizungumza juu ya sisi kufanya ngono au yeye kuwa na hasira na kunikosa. 

"Wakati huu wa uhusiano wetu, nilistarehe naye vya kutosha kufanya mazungumzo hayo.

"Lakini kwa kweli, baba yako mwenyewe kuona kitu kama hicho sio nzuri hata kidogo.  

“Barua hiyo haikukusudiwa kamwe kutazama kwa macho ya baba yangu, na moyo wangu ulisononeka aliposoma maneno hayo kwa sauti.

“Uso wa baba yangu ulikuwa ukifurika kwa hasira, macho yake yalikuwa ya moto kama nilivyowahi kuyaona.

"Mama alienda kuona barua na hali ya kutamauka usoni mwake ilinifanya nilie. Hakuna mtu anataka kuona wazazi wao kama hiyo. 

“Walinikabili, na niliposimama, machozi yananitiririka mashavuni mwangu. Nilijua hakuna kuukwepa ukweli tena.

"Waliniuliza kwa nini niliwasaliti na kwa nini nilifanya kinyume na matakwa yao."

“Baba yangu alikuwa akiniita majina ambayo sitaki kuyarudia.

"Lakini, kimsingi walinihusu jinsi nilivyokuwa mchafu, kwamba nilikuwa jambazi na mimi si binti yake. 

"Mama alikaa kimya lakini mwishowe alizungumza na kusema nimemfanya aibu. Aliniuliza jinsi ningeweza kufanya ngono wakati nililelewa vizuri sana. 

"Niliwaambia wasizingatie ngono na nilikuwa kwenye mapenzi tu. 

“Nilijaribu kueleza jinsi nilivyohisi kuhusu Rohan, lakini maneno yangu yakaanguka kwenye masikio ya viziwi.

"Machoni mwao, nilikuwa nimewachafua sifa ya familia yetu, na hapakuwa na nafasi ya kuelewa au huruma.

“Kadiri siku zilivyokuwa zikipita, hali ya hewa katika nyumba yetu ilikuwa ya kukosa hewa.

“Wazazi wangu walikataa kukubali uhusiano wangu na Rohan.

"Tulipigana vikali, na mwishowe, baba yangu aliniambia nitoke nyumbani. Mama yangu alikuwa tayari anapakia koti langu. 

“Nilikuwa nikiwasihi waache lakini hasira ya Baba ilishindikana na wote wawili waliniambia niondoke na nisirudi tena.

“Ilinibidi niende nyumbani kwa rafiki yangu kwa sababu familia yangu tayari ilijua habari hizo na ilinifukuza katika maisha yao.

"Wiki zilizofuata, nilijaribu kumpigia simu mama yangu au kwenda nyumbani, lakini hakukuwa na jibu au majibu.

“Mwishowe, mimi na Rohan tulihamia pamoja. Wazazi wake walikuwa na shukrani kidogo kuelewa zaidi hivyo bado nina baadhi ya wazee katika maisha yangu kurejea.

“Ni tukio lenye kuhuzunisha zaidi ambalo nimewahi kupitia. Je, ninawaelezaje watoto wangu kwamba babu na nyanya zao hawataki kamwe kuwaona?

Vyovyote vile, nitaendelea kujaribu na wazazi wangu na ninatumaini siku moja hatimaye wataona kwamba nilikuwa katika mapenzi tu.”

Mwiko unaozunguka ngono kabla ya ndoa na urafiki wa karibu katika tamaduni za Asia Kusini unatokana na hamu ya kuhifadhi maadili yanayothaminiwa sana.

Hata hivyo, hadithi za Aisha na wengine kama yeye zinatukumbusha kwamba kanuni za kitamaduni hazipaswi kuwa vizuizi vikali.

Inadhihirika kwamba mazungumzo ya wazi na kuheshimiana ndani ya familia inahitajika ili kuvunja changamoto fulani.  

Safari ya Aisha ni ukumbusho kwamba mapenzi, kwa namna zote, yana uwezo wa kuvuka mipaka na kubadilisha maisha.

Iwe inapingana na mila au inalingana na kanuni za kitamaduni, upendo ni nguvu inayotuunganisha sisi sote kama wanadamu kwa hamu ya pamoja ya kuunganishwa na kumiliki.

Balraj ni mhitimu mwenye nguvu wa Uandishi wa Ubunifu MA. Anapenda majadiliano ya wazi na matamanio yake ni usawa wa mwili, muziki, mitindo, na mashairi. Moja ya nukuu anazopenda ni "Siku moja au siku moja. Umeamua. ”

* Majina yamebadilishwa kwa kutokujulikana.
Nini mpya

ZAIDI

"Imenukuliwa"

  • Kura za

    Je! Ungependa kununua Apple Watch?

    View Matokeo

    Loading ... Loading ...
  • Shiriki kwa...