Lisha Moto

Lisha Moto

Kimondo huwaka zaidi ya joto la jua.

Yeye si wa ulimwengu huu, kohl wake upeo wa obsidian.

Ndani ya hirizi, anataka kujumuisha kiini chake.

Moto unaowaka wa shauku hauwezi kuzimika.

Roho yake ya kiberiti inawaka kwa uzuri.

Akiwa ametawaliwa na joto lake anatamani zaidi.

Kulelewa kutoka kwa kina cha vazi la Dunia.

Kuchemka kwake maang tikka kunamvutia kabisa.

Kiini cha nafsi yake kimewashwa.

Lava hutoka kwa kasi kwenye vilele vya mlima.

Milipuko isiyotosheka haiepukiki.

Ardhi yake ni yenye rutuba kutokana na maji yake makuu yaliyoyeyushwa.

Kushiriki huu